வீடியோ

நான் லயத்திலிருந்து வந்தவன் ; லயத்தில் வாழ்ந்த வலி எனக்கு தான் தெரியும்

நான் லயத்திலிருந்து வந்தவன் ; லயத்தில் வாழ்ந்த வலி எனக்கு தான் தெரியும்

நான் லயத்திலிருந்து வந்தவன் ; லயத்தில் வாழ்ந்த வலி எனக்கு தான் தெரியும் என்று அமைச்சர் திகாம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். அவரது முழுமையான காணொளி கீழ்வரும

Read More
வீடியோ

பெருந்தோட்ட தபால் முறைமை அரச பொறிமுறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்

பெருந்தோட்ட தபால் முறைமை அரச பொறிமுறையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்

பெருந்தோட்ட தபால் முறைமை அரசபொறிமுறையின் கீழ் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.திலகராஜ் தெரிவித்தார். அவரது காணொளி கீழ்வருமாற

Read More
Uncategorizedவீடியோ

சம்பளப் போராட்டத்துக்கு அவைவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும்

சம்பளப் போராட்டத்துக்கு அவைவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும்

சம்பளப் போராட்டத்துக்கு அவைவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் திகாம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். அவரின் முழுமையான காணொளி கீழ்வருமாறு, https://www.

Read More