வீடியோ

நான் லயத்திலிருந்து வந்தவன் ; லயத்தில் வாழ்ந்த வலி எனக்கு தான் தெரியும்

நான் லயத்திலிருந்து வந்தவன் ; லயத்தில் வாழ்ந்த வலி எனக்கு தான் தெரியும் என்று அமைச்சர் திகாம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது முழுமையான காணொளி கீழ்வருமாறு,
https://www.youtube.com/watch?v=12pFZ-K-R7k&t=2s

Comment here